GIERADA, Maciej. Katalizator CrOx/SiO2 – modelowanie form powierzchniowych oraz studia nad mechanizmem polimeryzacji etylenu. 2018.