SIENKIEWICZ, Anna. Synteza i właściwości nowych materiałów epoksydowo-poliuretanowych otrzymywanych z wykorzystaniem modyfikowanych olejów roślinnych. 2017.