KRZEMIEŃ, Piotr. Optymalizacja parametrów modelu zderzenia pojazdów metodą ewolucyjną. 2016.