LISOWSKI, Filip. Analiza obciążeń oraz optymalizacja konstrukcji wybranych śrubowych przekładni planetarnych. 2015.