PETRYNIAK, Rafał. Algorytmy komputerowej detekcji dużych obiektów w obrazach o wysokim poziomie szumu i niejednorodności. 2011.