NASSERY, Farid. Zagadnienia geometryczne występujące w tworzeniu struktur architektonicznych. 2010.