JAŚKOWSKA, Jolanta. Synteza i właściwości cyklicznych i acyklicznych arylopiperazynyloalkilopochodnych salicylamidu jako ligandów receptorów serotoninowych. 2010.