PORĘBSKA, Renata. Wybrane zagadnienia oceny własności mechanicznych kompozytów termoplastycznych. 2008.