KARPISZ, Dariusz. Komputerowa analiza obrazu RTG zatok czołowych jako podstawa identyfikacji osób. 2008.