TOMCZYK, Krzysztof. Komputerowo wspomagany system do wyznaczania granicznych wartości błędów dynamicznych wybranych układów pomiarowych. 2006.