ZAJĄC, Wacław. Analiza stanów nieustalonych w sieciach elektroenergetycznych średnich napięć z udziałem dużych maszyn synchronicznych i asynchronicznych w warunkach zakłóceń w zasilaniu. 2003.