GĄDEK, Krzysztof. Pomiarowa analiza stanu zamocowania kotew stalowych w górotworze. 2003.