FIUK, Piotr. Miejska kamienica czynszowa z drugiej połowy XIX i przełomu XIX/XX wieku na przykładzie Szczecina : charakterystyka form i źródeł inspiracji z analizą możliwości adaptacyjnych : kompozycja układu urbanistycznego Szczecina [...]. 1999.