JARACZEWSKI, Marcin. Synteza energetycznie optymalnych obwodów dopasowujących. 1999.