NOWAKOWSKI, Jerzy Konrad. Analiza strat w uszczelnieniach regeneratora silnika turbospalinowego. 1965.