ISKIERKA, Stanisław. Wpływ miedzi na własności mechaniczno niskowęglowych stali spawalnych. 1965.