MAJKA, Tomasz. Otrzymywanie i badanie zależności struktura-właściwości nanokompozytów polioksymetylen (POM)/montmorylonit (MMT).