GAŁA-WALCZOWSKA, Monika. Poetyka betonu – architektura Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie. 2018.