. Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 51. 2017.