SIWCZYƃSKI, Maciej; JARACZEWSKI, Marcin. Digital filters: hermitian, antihermitian, unitary and their applications. 2017.