MARTINELLI, Patrizio M.. Dom, ulica, miasto: Ars Rhetorica jako narzędzie kompozycyjne. 2017.