BIGAJ, Przemysław. Alchemia domu mieszczanina. 2017.