PETELENZ, Marcin. Światło jako czynnik kompozycji przestrzennej. 2017.