WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH, Ewa; KADŁUCZKA, Andrzej. Preface. 2015.