KULIG, Anna; NASSERY, Farid; FILIPOWSKI, Szymon; ZIELIŃSKI, Rafał. Wykorzystanie technologii BIM w nowoczesnej inwentaryzacji i analizie zabytków architektury. 2015.