CHARCIAREK, Marcin. Odkrywanie pretekstu - odkrywanie architektury. 2015.