POPIELSKI, Paweł; ZACZEK-PEPLINSKA, Janina; BARTNIK, Ewa; KASPRZAK, Adam; SMOLIŃSKI, Błażej. Contemporary techniques of data acquisition for preparation of numerical models of hydrotechnical structures. 2015.