RADZICKI KRZYSZTOF,. Quan trắc nhiệt (thermal monitoring) – một phương pháp tối ưu quan trắc hiện tượng thấm trong lòng đê và đập đấ. 2014.