. Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 33. 2013.