PACZOWSKI, Bohdan. Zapis przestrzeni architektonicznej czy zapis jej idei?. 2013.