. Czasopismo Techniczne z. 10. Mechanika z. 5-M. 2012.