Czasopismo Techniczne z. 28. Środowisko z. 4-Ś. 2012.