Czasopismo Techniczne z. 20. Budownictwo z. 3-B. 2012.