Czasopismo Techniczne z. 23. Środowisko z. 2-Ś. 2012.