Czasopismo Techniczne z. 3. Budownictwo z. 2-B. 2012.