Czasopismo Techniczne z. 4. Środowisko z. 1-Ś. 2012.