Czasopismo Techniczne z. 17. Chemia z. 2-Ch. 2012.