Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 1-Ch. 2012.