Czasopismo Techniczne z. 24. Elektrotechnika z. 1-E. 2012.