LUBELSKA, Maria. Bieda jako tabu w architekturze. Do kogo należy przestrzeń publiczna?. 2012.