Czasopismo Techniczne z. 21. Budownictwo z. 4-B. 2012.