Czasopismo Techniczne z. 27. Środowisko z. 3-Ś. 2012.