Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 4-A. 2012.