GĄDEK, Wiesław; BANACH, Włodzimierz; FIOŁKA, Izabella. Zastosowanie modelu geomorfologicznego do wyznaczania wezbrań hipotetycznych w zlewniach niekontrolowanych. 2012.