JAMRÓZ, Agnieszka; GENEROWICZ, Agnieszka. Tendencje zmian nagromadzenia odpadów komunalnych na przykładzie małego miasta. 2012.