SZCZEPANIAK, Paula; WESOŁOWSKA, Maria. Problemy cieplno-wilgotnościowe budynków z wyłączonymi trzonami kominowymi. 2012.