KORZENIOWSKA-REJMER, Elżbieta; GENEROWICZ, Agnieszka. Odpady promieniotwórcze, formy składowania, systemy barier zabezpieczających środowisko. 2012.