SIEJKA, Monika; ŚLUSARSKI, Marek. Próba oceny informacji geoportalowych na przykładzie wybranych miast. 2012.