ŚCIĘŻOR, Tomasz; KUBALA, Marek. Wpływ chmur niskich i wysokich na bliskie i dalekie zanieczyszczenie świetlne. 2012.