TOŚ, Cezary; MIREK, Grzegorz. Zastosowanie popularnego zestawu fotograficznego w monitoringu osuwisk metodą fotogrametrii naziemnej. 2012.